Via deze website willen we u graag zo uitgebreid mogelijk informeren over Uitvaartvereniging

​​​​​​​ 'De Laatste Eer', te Stiens.

Hebt u echter na het lezen van de website nog specifieke vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.
Hynstewaed 6
9051 CV Stiens
Tel. 058-2574181
secretaris@delaatsteeerstiens.nl