Wie zijn wij

Onze uitvaartvereniging is opgericht op 16 mei 1905 en telt in 2022 ongeveer 650 leden.

De vereniging heeft volgens haar statuten als doel “om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap, onderlinge hulp te verlenen
op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen”.

Bestuur:​​​​​​​
​​​​​​​Het huidige bestuur telt vijf leden, te weten:
Voorzitter:
Dhr. C.D. Larooi
Aak 3
9051 PV Stiens
Tel. 058-2574906 / 06-53734376

Penningmeester en ledenadministratie:
Dhr. J. Stienstra
Hazzelnútstrjitte 5
9051 RA Stiens
Tel. 058-2574469 / 06-34970126
​​​​​​​
Lid:
Mevr. R. de Vries- Hoekstra
Burmaniawei 18
9051 BP Stiens
Secretaris:
Mevr. G.M. Bijlsma-Sinnema
Hynstewaed 6
9051 CV Stiens
Tel. 058-2574181
E-mail: secretaris@delaatsteeerstiens.nl


Lid:
Dhr. M. Kooistra
Boarskulp 36
9051 ML Stiens


Afscheid nemen:​​​​​​​​​​​​​

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
wat waard is​​​​​​​
om niet te vergeten..