Informatie bij overlijden

Na een overlijden dient men contact op te nemen met één van de volgende uitvaartbegeleiders van de vereniging, die dag en nacht bereikbaar zijn:

Dhr. Hans van der Galien tel.nr. 06-28125847
E-mailadres: uitvaarten@hvdgalien.nl

Mevr. Els Breimer tel.nr 06-20396322
E-mail adres: els@finesuitvaartzorg.nl
​​​​​​​


Bij het inroepen van dienstverlening bij het overlijden van een lid en niet-lid worden desgewenst de volgende diensten beschikbaar gesteld:

De diensten van de uitvaartbegeleider

Deze verzorgt in nauw overleg met de familie en/of andere nabestaanden alle aspecten die bij een uitvaart aan de orde komen. Hierbij kunt u denken aan:

Na overlijden:
- vragen of in overleg nagaan of de overledene een testament of codicil had waar zijn laatste wensen in staan
- het eventueel maken van een keuze voor een begrafenis of crematie
- het kiezen en vastleggen van een tijdstip voor de uitvaart
- het kiezen van een uitvaartkist
- keuze en verzorgen van het rouwdrukwerk
- het eventueel plaatsen van rouwadvertenties in dagbladen
- aangifte van het overlijden bij de gemeente
- bij begraven de betreffende beheerder van de begraafplaats inschakelen


Plechtigheid:
- het organiseren en invullen van de uitvaartdienst
- het kiezen van zang- of muziekstukken
- het eventueel benaderen van predikant of sprekers voor de dienst
- het overleggen met de beheerder van de begraafplaats en/of het crematorium
- het leiden of begeleiden van de uitvaart
Opbaring van de overledene
In gezamenlijk overleg wordt bepaald:
- of de overledene thuis of elders wordt opgebaard
- het verzorgen en indien van toepassing het kisten van de overledene
- de controle en verzorging van de overledene tijdens de opbaring
- het regelen van rouwbezoek en/of condoleance


Vervoer:
- Overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar de plaats van opbaring en het overbrengen naar begraafplaats of crematorium.

Extra informatie

Begraafplaats

Heeft u vragen over graven op de begraafplaats rond de Sint Vitus Kerk in Stiens, dan kunt u zich wenden tot de beheerder:
Dhr. Liefrink
Boarskulp 8
9051ML  Stiens
Telefoon nr. 06-30390330

Persoonlijke wensen

Mocht u uw persoonlijke wensen voor uw uitvaart schriftelijk willen vastleggen, dan kunt u invulformulieren opvragen bij de secretaris van de vereniging, welke u daarna zelf kunt bewaren.