Informatie

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'.

Extra informatie

Begraafplaats

Heeft u vragen over graven op de begraafplaats rond de Sint Vitus Kerk in Stiens, dan kunt u zich wenden tot de beheerder de heer H.P. Visser, Swanneblomstrjitte 18 te Stiens, telefoonnr. 058-2575047.

Persoonlijke wensen

Mocht u uw persoonlijke wensen voor uw uitvaart schriftelijk willen vastleggen, dan kunt u invulformulieren opvragen bij de secretaris van de vereniging, welke u daarna zelf kunt bewaren.