Informatie

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'.

Informatie

Bij het inroepen van dienstverlening bij het overlijden van een lid en niet-lid worden desgewenst de volgende diensten beschikbaar gesteld:

De diensten van de uitvaartverzorger
Deze verzorgt in nauw overleg met de familie en/of andere nabestaanden alle aspecten die bij een uitvaart aan de orde komen. Hierbij kunt u denken aan:
Na overlijden:
- vragen of in overleg nagaan of de overledene een testament of codicil had waar zijn laatste wensen in staan
- het eventueel maken van een keuze voor een begrafenis of crematie
- het kiezen en vastleggen van een tijdstip voor de uitvaart
- het kiezen van een uitvaartkist
- keuze en verzorgen van het rouwdrukwerk
- het eventueel plaatsen van rouwadvertenties in dagbladen
- aangifte van het overlijden bij de gemeente
- bij begraven de betreffende beheerder van de begraafplaats inschakelen
Plechtigheid:
- het organiseren en “invullen” van de uitvaartdienst
- het kiezen van zang- of muziekstukken
- het eventueel benaderen van predikant of sprekers voor de dienst
- het overleggen met de beheerder van de begraafplaats en/of het crematorium
- het leiden of begeleiden van de uitvaart
Opbaring van de overledene
In gezamenlijk overleg wordt bepaald:
- of de overledene thuis of elders wordt opgebaard
- het verzorgen en indien van toepassing het kisten van de overledene
- de controle en verzorging van de overledene tijdens de opbaring
- het regelen van rouwbezoek en/of condoleance
Vervoer:
- Overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar de plaats van opbaring en het overbrengen naar begraafplaats of crematorium.

Na een overlijden dient men contact op te nemen met een van de volgende uitvaartleiders van de vereniging, die dag en nacht bereikbaar zijn:

1e uitvaartleider

De heer J.P. de Vries
De Kamp 24
9055 NM Britsum
Tel. 058-2575064 of 06-50238922
E-mail : j.p.de.vries@hetnet.nl

2e uitvaartleider
De heer S. van Dijk
Easterstrjitte 17
9073 HC Marrum
Tel. 0518-412029 of 06-23463155
E-mail: s_van_dijk@online.nl