Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van onze vereniging

Kinderen zijn vanaf de melding van geboorte, mits een ouder lid is, gratis lid tot aan het achttiende jaar. Als lid dient men jaarlijks contributie te betalen. De contributie bedraagt momenteel € 27,50 voor leden vanaf 18 jaar en ouder op basis van betaling via automatische incasso. Als lid ontvangt u een vergoedingsbedrag (ledenkorting). Deze bedraagt nu maximaal € 950,-. Zowel de contributie als het vergoedingsbedrag worden mede op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Als lid van de uitvaartvereniging weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en geregeld conform uw wensen. Die wensen kunt u desgewenst schriftelijk vastleggen en bij uw verzekeringspapieren
bewaren. Het secretariaat beschikt eventueel over invulformulieren voor uw persoonlijke wensen.

De ledenadministratie is geautomatiseerd en wij verzoeken u wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, verhuizing etc.) door te geven aan de secretaris van de vereniging:

Mevr. G.M. Bijlsma-Sinnema
Tel. 058-2574181
E-mail: secretaris@delaatsteeerstiens.nlAfscheid nemen

Een lege plek,
Een groot gemis,
Een fijne herinnering is al,
Wat er nog is.