Wie zijn wij

Onze uitvaartvereniging is opgericht op 16 mei 1905 en telt in 2024 ongeveer 600 leden.

De vereniging heeft volgens haar statuten als doel om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap, onderlinge hulp te verlenen
op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen.

Bestuur:
​​​​​​​
Het huidige bestuur telt vijf leden, te weten:

Voorzitter:
C.D. Larooi    06-53734376

Secretaris:
G.M. Bijlsma - Sinnema   058-2574181

Penningmeester en Ledenbeheer:
J. Stienstra   06-34970126

Lid:
M. Kooistra

Lid:
​​​​​​​R. de Wagt - Hoekstra
Afscheid nemen:

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
wat waard is
om niet te vergeten..